Wie zijn wij?

 

Een Frans bedrijf dat gespecialiseerd is in instrumentatie in natuurlijke omgevingen

 

PARATRONIC, een Franse onderneming die haar producten en systemen ontwikkelt, vervaardigt en verkoopt. De integratie van de levenscyclus van het product garandeert PARATRONIC de beheersing van de kwaliteit van haar producten en diensten.

 

Toen PARATRONIC in 1984 werd opgericht, was de activiteit volledig gericht op de beveiliging van elektronische apparatuur die het meest was blootgesteld aan atmosferische storingen.

 

Geleidelijk aan is PARATRONIC dichter bij de gebruikers komen te staan die werkzaam zijn in de water- en milieusector. Haar deskundigheidsgebieden variëren van productie, distributie of zuivering van water, van grondwater- en oppervlaktewateronderzoek naar de brandbewaking.

Zo biedt PARATRONIC complete oplossingen voor de verwerving, overdracht, verwerking en het beheer van veldgegevens.

 

Tijdens het hele proces van ontwerp, ontwikkeling, fabricage en distributie streeft PARATRONIC ernaar haar producten te optimaliseren op het gebied van precisie en betrouwbaarheid.

 

Activiteitsgebieden

 

één bedrijf, twee divisies, vijf strategische bedrijfsonderdelen

 

PARATRONIC heeft zijn capaciteit op het gebied van innovatie en Onderzoek & Ontwikkeling altijd gecombineerd met een groot luisterend oor en samenwerking met de gebruikers. PARATRONICis een toonaangevende Franse fabrikant van hardware, software en geïntegreerde systemen voor het beheer van water, milieu en natuurlijke risico's:

Water en milieu

 

De afdeling "Water & Milieu" van PARATRONIC stelt al sinds 1984 haar knowhow ter beschikking van de grote spelers in de wereld van het water en het milieu. Het feit dat PARATRONIC het ontwerp, de ontwikkeling en de fabricage van de uitrustingen in eigen hand heeft, geeft PARATRONIC een bijzondere capaciteit op het gebied van reactiviteit en ondersteuning van de gebruikers.

 

PARATRONIC "water en milieu", de Franse leider op het gebied van meetketens voor het beheer en de automatisering van de waterproductie en/of -zuivering, is aanwezig in zes landen: Frankrijk, Spanje, Italië, België, Portugal en Marokko. In de afgelopen 5 jaar zijn ongeveer 20.000 locaties uitgerust met PARATRONIC-apparatuur.

 

 

Ons eerste strategische werkterrein :
Opsporen van rook van bosbranden

Natuurlijke risico's

 

De afdeling "Natuurlijke risico's" van PARATRONIC werd in de jaren 90 opgericht en is gespecialiseerd in het ontwerp en de realisatie van systemen voor toezicht en crisisbeheer, met als gemeenschappelijk punt de veiligheid van personen en goederen in de zwaarste milieuomstandigheden:

 

Overstromings waarschuwing

Toezicht op aardverschuivingen

Bewaking van bosgebieden met het oog op het opsporen, lokaliseren en volgen van de ontwikkeling van brandhaarden

Dambeheer in geval van afstandsbediening...

 

 

Onze vier andere strategische werkterreinen

 

Onderzoek en Ontwikkeling

 

Een voortrekkersrol spelen op technologisch gebied

Sinds haar oprichting heeft Paratronic jaar na jaar ongeveer 25% van haar omzet in Onderzoek en Ontwikkeling geïnvesteerd. Sinds de oprichting van de onderneming hebben de oprichters de groei van PARATRONIC immers willen baseren op technologische innovatie, onderzoek en ontwikkeling.

 

Deze wil om voorop te lopen in de verschillende technieken heeft het bedrijf in staat gesteld zijn reputatie op te bouwen bij een veeleisend cliënteel.

 

Vandaag kunnen de onderzoeks- en ontwikkelingscapaciteiten van PARATRONIC worden gegroepeerd in vijf expertisegebieden:

 

  • Microgolf, EMC en overspanning,
    • Elektronisch,
  • Beeldverwerking,
  • Embedded computing,
  • IT.

 

 

ISO 9001 certificaat PARATRONIC
Kwaliteit

 

Een onberispelijk kwaliteitsproces

 

PARATRONIC is al meer dan 20 jaar ISO 9001-gecertificeerd .

 

ISO 9001 certificering PARATRONIC

 

Duurzame ontwikkeling

 

Een belangrijke speler op het gebied van
omgeving

Recycling van apparatuur bij
levenseinde

 

PARATRONIC heeft zich altijd ingezet om de impact van haar producten en activiteiten op het milieu te minimaliseren. Het spreekt dan ook vanzelf dat wij u verzekeren dat wij de wetgeving op dit gebied naleven, in het bijzonder het decreet van wet 2005-829 van 20 juli 2005 betreffende de samenstelling van elektrische en elektronische apparatuur en de verwijdering van afval van deze apparatuur.

 

Apparatuur die niet meer in gebruik is, kan worden gerecycled door deze naar het volgende adres te sturen

 

PARATRONISCH

AEEA-recyclagediensten
Zone Industrielle Rue des genêts
01600 REYRIEUX

De apparatuur die door onze afdeling Recycling en WEEE wordt ontvangen, wordt toevertrouwd aan een erkend sorteercentrum. De apparatuur wordt dus opgehaald voor ontmanteling met strikte inachtneming van de milieuvoorschriften en de wettelijke voorschriften.

 

Dankzij de door ons gekozen ontmantelingsoplossing kunnen wij bijna al het behandelde materiaal als grondstof recycleren en meer dan 98% van de massa van de producten aan het einde van hun levensduur terugwinnen, waardoor slechts 1,5% van het eindafvalontstaat...

 

Bovendien heeft de dienstverlener aan wie de aan ons geretourneerde materialen worden toevertrouwd, in 2008 de drievoudige "Quality Safety Environment"-certificering verkregen en voldoet hij derhalve aan de eisen van de volgende normen:

 

Onze geschiedenis

 

Jaren van technische expertise

ten dienste van onze klanten

Bliksemafleider overspanningsbeveiliging PARATRONIC

De jaren '80: oprichting van de onderneming, beveiliging van apparatuur tegen blikseminslag

 

Toen PARATRONIC in 1984 werd opgericht, was de activiteit volledig gericht op de beveiliging van elektronische apparatuur die het meest was blootgesteld aan atmosferische storingen. PARATRONIC staat van oudsher dichter bij gebruikers die werkzaam zijn in de water- en milieusector. Al snel werd de oorspronkelijke activiteit van de analyse van plaatsen die blootstaan aan het risico van blikseminslag en de vervaardiging van bliksemafleider-modules aangevuld met de ontwikkeling en marketing van bliksemafleider-niveausensoren.

grondwater

De jaren negentig: oplossingen voor het beheer van waterreserves toevoegen

 

Of het nu gaat om de sanitatie, productie en distributie van drinkwater, of het toezicht

en de studie van grond- en oppervlaktewater, biedt PARATRONIC complete en specifieke oplossingen voor de verwerving, de verwerking en het beheer van veldgegevens: sensoren, automatisering, LS- en radiozenders, enz....

 

In de jaren negentig werd een afdeling "Natuurlijke risico's" opgericht, die al snel een referentie werd voor de ontwikkeling en vervaardiging van waarschuwingssystemen voor overstromingen.

Bewaking van het rivierpeil

De jaren 2000: ontwikkeling van de afdeling natuurgevaren

 

De afdeling "Natuurgevaren" breidde haar activiteiten uit en creëerde de eerste automatische netwerken voor de opsporing van bosbranden en de bewaking van keienval.

 

Tegelijkertijd blijft de afdeling "Water en Milieu" zich ontwikkelen door in steeds meer landen aanwezig te zijn.

onze vacatures

Paratronic is altijd op zoek naar andere profielen.
Aarzel niet om uw sollicitatie in te dienen via de vorm.

 

Productie van elektronische kaarten in onze werkplaats in de Ain