> Prestaties > EPTB Oise Aisne

Watermonitoring in de natuurlijke omgeving

 

23 meetposten voor de Entente Oise Aisne

waterbewaking Oise Aisne 1

De Entente Oise Aisne is een open gemengde syndicaat, een Territoriale Overheidsinstelling overeenkomstig de bepalingen van artikel L213-12 van de Code de l'environnement.

 

Zij is bevoegd voor het hele stroomgebied van de Oise, de Aisne en hun bijrivieren, d.w.z. 17.000 km². Zij heeft bevoegdheden à la carte inzake de problemen in verband met natuurrampen (overstromingen door overstromende rivieren, afvloeiingen en modderstromen) en de kwaliteit van het aquatisch milieu.

Tenslotte coördineert zij alle bij de grote watercyclus betrokken partijen en geeft zij advies over hun projecten.

waterbewaking Oise Aisne 2

Op het gebied van overstromingspreventie werd de Entente Oise Aisne van 2006 tot 2011 uitgerust met een meetnetwerk bestaande uit 15 PLC en PLC+ PARATRONIC stations, en een Sigma supervisor.

 

Na verloop van tijd werden, om meer informatie te verkrijgen en de bevolking beter te informeren, 9 extra meetpunten aan dit netwerk toegevoegd en evolueerde de supervisor naar de Sigma II-versie.

Eind 2018 en begin 2019 werden in dit kader 6 LNS-stations geïnstalleerd, die gebruik maken van de nieuwste communicatietechnologieën (ADSL, GPRS, 3G).

waterwinningsstation Oise Aisne

 

 sensor radar luchttoezicht water Oise Aisne

Het gebruikte product

 

LNS-acquisitiestation

LNS-stations

 

De LNS-acquisitiestations zijn speciaal ontwikkeld om aan dit soort problemen het hoofd te bieden: bewaking van gevoelige natuurlijke omgevingen door sensoren, gegevensbanking en -transmissie, inwerkingstelling van alarmen...

 

Andere prestaties die
interesseert u

 

SABI36 hydrologisch station op een brug
Een waterkrachtcentrale in Sainte-Sévère voor SABI36

Installatie van een hydrologisch station op de kruising van verschillende zijrivieren van de Indre voor SABI36 in Sainte-Sévère-sur-Indre: LNS, niveausensor, camera voor twijfelverwijdering, web supervisor.

ADELIE in de pers: France 3 bij SDIS 72

Verslag Frankrijk 3: Toepassing van het ADELIE-systeem voor de bewaking van bosbranden in de Sarthe (72).

Meting van het waterpeil in de fabriek van Bellejouanne

Installatie van een systeem voor de meting van het waterpeil in het drinkwaterzuiveringsstation van Bellejouanne.