> Prestaties > SDIS 83 - ADELIE-systeem

Brandwacht

 

7 toezichtslocaties voor het SDIS 83

In maart 2016 is begonnen met het opzetten van het bewakingsnetwerk in de bosgebieden van het Var (83).

 

Het stelt het SDIS van de Var in staat 24 uur per dag toezicht te houden op zijn bossen en zorgt voor een vereenvoudigde lokalisering dankzij de gekozen driehoeksoplossingen.

Invoering van nieuwe bewakings- en rapportagesystemen voor bosbranden

 

In 2016 werden 14 camera's voor het wegnemen van twijfel en het bevestigen van beginnende branden geïnstalleerd op 7 locaties, waaronder 6 wachttorens: Notre Dame des Anges, Puy de la Sigue, Bessillon, Les Maurettes, Mont Vinaigre, Mont Jean en Mont Caume.

Wegnemen van twijfel, algemene beginselen

 

Het werkingsprincipe van de apparatuur is in wezen het maken van foto's. De apparaten die zich op de hoge punten van de afdeling bevinden, zijn geprogrammeerd om "rondes" te maken volgens een tijdslot en een configureerbaar dekkingsgebied. Zij kunnen dus op gezette tijden en op vooraf bepaalde azimutsen foto's nemen, volgens de meest geschikte programmering. Bij het uitbreken van brand heeft de operator de mogelijkheid deze "ronde" modus te verlaten om de videomodus te activeren voor een live-monitoring in de operationele kamer en de reflectiekamer.

 

90% van de beginnende branden wordt gemeld door noodoproepen (18/112). Met het opgezette systeem kan het in de operationele ruimte aanwezige personeel een bevestiging krijgen van een uitbrekende brand door een twijfelverwijdering.

Op het terrein heeft de Emergency Operations Commander (EOC) de mogelijkheid om de beelden of video's te raadplegen dankzij een toegang op afstand.

Dit toestel is een doeltreffend onderdeel van het operationele systeem en versterkt de bewaking van de massieven die momenteel op uitkijkposten is gebaseerd.

Het apparaat is gekoppeld aan krachtige weerstations die nauwkeurige metingen mogelijk maken van temperatuur, hygrometrie, windsnelheid, windvlagen....

 

Belangrijkste kenmerken

 

  • Een punt zoeken op coördinaten of op plaats
  • Driehoeksmeting en automatisch richten van de camera
  • Virtuele wachttoren
  • Augmented reality: locatiehulp
  • Raadpleging op de beeldmuur in CODIS
  • Raadpleging op afstand in commandoposten
  • Beeldarchivering

 

Zoeken naar bijkomende potentiële sites

 

Om de geografische dekking van de camera's verder uit te breiden, anticipeert het SDIS van de Var nu al op 2017 door te zoeken naar mogelijke toekomstige locaties die een meerwaarde kunnen betekenen voor het toezicht op de bosmassieven van de Var.

Het gebruikte product

adelie brandbewakingssysteem

 

ADELIE-systeem

Video-opsporingssysteem voor branden in natuurgebieden

Het ADELIE-systeem is ontworpen om branden in natuurgebieden op te sporen, te bevestigen, te lokaliseren, te waarschuwen en te bewaken.
Samengesteld uit opsporingscamera's en/of camera's van twijfelverwijdering, geplaatst op verschillende hoge punten om het te bewaken gebied te bestrijken

 

Andere prestaties die
interesseert u

 

SABI36 hydrologisch station op een brug
Een waterkrachtcentrale in Sainte-Sévère voor SABI36

Installatie van een hydrologisch station op de kruising van verschillende zijrivieren van de Indre voor SABI36 in Sainte-Sévère-sur-Indre: LNS, niveausensor, camera voor twijfelverwijdering, web supervisor.

ADELIE in de pers: France 3 bij SDIS 72

Verslag Frankrijk 3: Toepassing van het ADELIE-systeem voor de bewaking van bosbranden in de Sarthe (72).

Meting van het waterpeil in de fabriek van Bellejouanne

Installatie van een systeem voor de meting van het waterpeil in het drinkwaterzuiveringsstation van Bellejouanne.