Prestaties > Monitoring van de Arly kloven

Toezicht op aardverschuivingen

 

Toezicht op de Arly kloven

 Arly kloven, aardverschuivingen 4

De site van Cliets, gelegen aan de weg van de Gorges de l'Arly, wordt sinds 2013 bewaakt wegens eerdere rotsvallen (1996 en 2003) en een hoog risico op nieuwe valpartijen.

 

Dit is een gebied van 10.000m3, gevolgd door :

 

 

Na een nieuwe grote rotsval in 2014 werd de site onder bescherming geplaatst met metalen frames en netten.

 

Gedurende 4 jaar vervult het apparaat zijn rol, maar de aanwezige instrumenten detecteren op 07 februari 2019 verontrustende bewegingen.

Arly kloven, aardverschuivingen 3

Gorges de l'Arly, aardverschuivingen 2

s Gorges de l'Arly aardverschuivingen

De volgende dag hebben het departement Savoie (73) en de SAGE besloten de weg van de Gorges de l'Arly afte sluiten, omdat de risico's te groot waren.

 

In de daaropvolgende dagen, die gekenmerkt werden door slechte weersomstandigheden, werden de bewegingen versterkt en veroorzaakten zij een gigantische aardverschuiving van ongeveer 8000m3 rotsblokken die alle beschermingen wegsleepte.

 

Hoewel de werkzaamheden om de weg vrij te maken veel geld zullen kosten, hebben het professionalisme van de SAGE en de betrouwbaarheid van de ingevoerde controlesystemenervoor gezorgd dat de gebruikers geen schade hebben geleden, aangezien er geen menselijke slachtoffers zijn gemeld.

 

Terzelfder tijd zullen de meetinstrumenten worden versterkt omdat nog een massa van 4000m3 zeer onstabiel is.

De volgende stappen

 

De weg is momenteel afgesloten voor het verkeer en er is geen mogelijkheid tot een tijdelijk herstel.

Uit de na de aardverschuiving ter plaatse uitgevoerde expertise is gebleken dat er nog steeds een aanzienlijk restrisico van aardverschuivingen bestaat (ongeveer 25.000m3 zeer onstabiel materiaal op de helling, waarvan 6.000m3 op korte termijn dreigt in te storten).

Op basis van deze vaststelling en gezien de grote technische moeilijkheden om in de onstabiele zone in te grijpen en deze op lange termijn veilig te maken, heeft het departement besloten een nieuwe tunnel te graven om de onstabiele zone van Cliets te vermijden. Deze route moet het mogelijk maken om voorgoed uit de onstabiele zone weg te komen.

 

Het door het departement gekozen tunneltracé vereist de bouw van een nieuwe brug over de Arly, ongeveer twintig meter stroomafwaarts van de huidige Cliets-brug.

Het gebruikte product

 

LNS-acquisitiestation

LNS-stations

 

De LNS-acquisitiestations zijn speciaal ontwikkeld om aan dit soort problemen het hoofd te bieden: bewaking van gevoelige natuurlijke omgevingen door sensoren, gegevensbanking en -transmissie, inwerkingstelling van alarmen...

 

Andere prestaties die
interesseert u

 

SUEZ Water Frankrijk - Bishwiller
EPAGE Sud-Ouest Mont Ventoux
Nationale Overstromingswacht