Artikelen

9e Wereld Water Forum

INLEIDING :

 

 

 

9e Wereld Water Forum

 

PARATRONIC zal deelnemen aan het 9e Wereld Water Forum dat van 21 tot 26 maart 2022 in Dakar zal plaatsvinden. Onze stand zal te vinden zijn in de door Business France georganiseerde zone "choose France". Op het forum zult u Patrice RILLY, CEO, Mickaël VICENTE, International Director en Ali BASMA, West Africa Market Manager, kunnen ontmoeten. Zij zullen het genoegen hebben al onze producten van onze afdelingen watercyclus en hydrologie voor te stellen.

 

1. GESCHIEDENIS VAN HET WERELDWATERFORUM: (D-30)

 

Sinds 1997 wordt de beurs om de drie jaar in een ander land gehouden: Brazilië, Korea, Frankrijk, Turkije, Mexico, Japan, Nederland en Marokko. Dit jaar is Senegal het eerste land in Afrika ten zuiden van de Sahara dat een dergelijk evenement organiseert.

 

Het forum is opgezet door de Wereldwaterraad, die het evenement organiseert in samenwerking met het gastland. De deelnemers komen uit alle sectoren, uit de politiek, de openbare en de particuliere samenleving en van universiteiten uit de hele wereld.

Doel van het Wereldwaterforum is de internationale watergemeenschap de gelegenheid te bieden om met de belangrijkste besluitvormers in contact te treden en deel te nemen aan de diverse internationale uitdagingen op het gebied van water.

 

zie het artikel uit business France.

Dakar water forum

2. STAKEHOLDERS :

 

Onder de deelnemers vinden we actoren uit verschillende sectoren: politici, overheidsbedrijven (lokale overheden, adviesbureaus, enz.) en particuliere ondernemingen. Nationale agentschappen ten dienste van de internationalisering, zoals Business France, zijn ook aanwezig om de partnerbedrijven te ontvangen (gebied "Choose France") en de oprichting van de geselecteerde bedrijven te vergemakkelijken.

 

Concentratie op institutionele partners:

 

-Business France: Het internationale ontwikkelingsagentschap zal aanwezig zijn via zijn eigen speciale "Kies Frankrijk"-ruimte. Deze ruimte is bestemd voor bedrijven met producten of oplossingen die verband houden met de watercyclus (sanitaire voorzieningen, waterbeheer of waterzuivering). Zo zal zij zichtbaarheid bieden aan partnerbedrijven die op de Wereldwatertentoonstelling willen exposeren. Fysieke zichtbaarheid zal dus mogelijk zijn via hun individuele stand, maar het bedrijf zal ook online zichtbaar zijn via zijn vermelding in de e-catalogus. De steun van Business France geeft ook toegang tot evenementen tijdens de show, zoals nevenevenementen en netwerkgelegenheden, die spelers de gelegenheid bieden samen te werken en met elkaar in contact te komen.

 

-PFE: Het Franse Waterpartnerschap is een platform dat alle Franse publieke en private belanghebbenden op het gebied van water samenbrengt. Binnen de tentoonstelling zal zij de institutionele en officiële delegatie van deze actoren coördineren.

Het FWP pleit er ook internationaal voor om water een centrale plaats te geven in het beleid voor duurzame ontwikkeling: het doel is de uitwisseling van know-how tussen Frankrijk en andere landen te vergemakkelijken. In die zin bezit en coördineert het FWP een institutionele ruimte die "Frankrijk" wordt genoemd en die de Franse know-how en de verschillende actoren ervan in de verf zet. Om deze zichtbaarheidsactie te vervolledigen, zullen zij aanwezig zijn op de stand "Kies Frankrijk" met als doel een delegatie van Franse bedrijven tentoon te stellen. Ten slotte zal zij ook optreden als woordvoerder van deze actoren door hun verschillende boodschappen publiekelijk uit te dragen

 

zie het EFP artikel 

Dakar water forum

 

3. LAND VAN GASTEN :

 

 

 

De veranderende watersector:

 

Voor de 9e editie van het Wereld Water Forum is Senegal gekozen als gastland. Het is het eerste land in Afrika ten zuiden van de Sahara dat een dergelijk evenement organiseert. Senegal maakt een ongekende ontwikkeling door in de sector water- en sanitaire voorzieningen. Het einde van de gezondheidscrisis is een factor in deze versnelling van de investeringen. Het herstelplan biedt vele mogelijkheden en meer in het bijzonder concrete financiering om de drinkwatervoorziening en de sanitaire voorzieningen (WATSAN) in zowel stedelijke (Dakar) als landelijke (Tambacounda) gebieden te vergemakkelijken.

 

Een toonaangevend programma voor toegang tot water en sanitaire voorzieningen :

 

Dit streven naar ontwikkeling kan gemakkelijk worden geïllustreerd aan de hand van het drinkwater- en sanitatieprogramma (PEPAM). Dit programma werd in 2005 door de Senegalese regering gelanceerd met een financiering van een miljard dollar. Het is een vervolg op talrijke projecten, zoals het sectorale water- en rioleringsproject (PSEA). De laatste liep van 2014 tot 2018 en kostte naar schatting bijna 40 miljoen dollar. Het had twee componenten: platteland en stad. In de plattelandsgebieden van Tambacounda en Louga werd de toegang tot water en sanitaire voorzieningen verbeterd. Wat Dakar en Ziguinchor betreft, is het in een dimensie van herstel en uitbreiding van de reeds bestaande netwerken dat het AMSP de toegang tot water heeft ontwikkeld.

Niet minder dan 750.000 mensen (75% uit de regio's Tambacounda en Louga) hebben geprofiteerd van de verbeterde toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen (WATSAN) en een vermindering van ziekten die verband houden met onveilig water. Het project heeft ook meer dan 5.000 tijdelijke banen en 500 vaste banen gecreëerd. Jongeren en vrouwen zijn op de eerste plaats gekomen en vertegenwoordigen meer dan de helft van de aanwervingen in een sector waar mannen nog steeds oververtegenwoordigd zijn.

 

Paratronic in Senegal! 

 

Sinds juni 2021 heeft Paratronic in Senegal een West-Afrikaanse marktmanager aangesteld in de persoon van Ali BASMA. Door deze plaatsing zo dicht mogelijk bij de markt kunnen wij nauwe banden onderhouden met onze lokale partners via technische follow-up en opleiding. Deze nabijheid ligt aan de basis van een recent succes in samenwerking met SEN'EAU in het kader van de plaatsing van installaties voor de exploitatie en distributie van drinkwater. Sinds januari 2020 is SEN'EAU de referentie-actor op de markt van de drinkwatervoorziening en sanitaire voorzieningen (WATSAN) in Senegal. Paratronic is dan ook verheugd om, op haar eigen niveau, bij te dragen aan de ontwikkeling van de watercyclussector via deze nieuwe relatie met SEN'EAU.

 

 

4. ORGANISATIE VAN HET FORUM :

 

De organisatie ter plaatse is onderverdeeld in vijf verschillende gebieden:

 

Een eerste gebied genaamd Expo / Fair, dat het "tentoonstellings"-gebied van het forum zal zijn. Het zal mogelijk zijn de verschillende actoren te vinden die reageren op de internationale uitdagingen op het gebied van water.

 

Een tweede zone, gewijd aan het reactietraject, zal zich richten op water- en afvalwaterzuiveringsvraagstukken, waar de "Dakar 2021 Initiatives"-gelabelde projecten zullen worden tentoongesteld. Dit zijn projecten met de ambitie om reële en blijvende gevolgen te hebben voor de plaatselijke bevolking.

 

Er zal ook een "Afrikaans dorp " zijn, dat de mensen bewust wil maken van de problemen die de toegang tot water in de loop van de tijd met zich meebrengt. In deze ruimte zullen ook ervaringen en goede praktijken worden uitgewisseld en zal van gedachten worden gewisseld over vraagstukken in verband met waterzekerheid. De ruimte zal worden ingedeeld in verschillende geografische zones, elk geïnspireerd door lokale kwesties (cultureel en territoriaal).

 

Het "Sanitation Village " zal hoofdzakelijk gereserveerd zijn voor technologische, wetenschappelijke en culturele antwoorden op de vele uitdagingen op het gebied van sanitaire voorzieningen en hygiëne in de wereld. In dit deel van de tentoonstelling zal ook aandacht worden besteed aan sanitaire kwesties in verband met de terugwinning van afval.

 

Het vijfde en laatste trefpunt is gewijd aan het gastland. Het Espace Sénégal zal namelijk volledig gewijd zijn aan de promotie van het land. Innovaties, know-how en de vele projecten die op lokaal niveau op het gebied van de watercyclus worden uitgevoerd, zullen tijdens verschillende presentaties worden belicht.